casesworld.com
Home| Products | Contact|

 Contact
Hongkong Office:2 Choi Yuen RD Choi Po Court Choi Pik House (BLK C) 29/F FLAT 3 SHEUNG SHUI N.T. TEL:852-31424921 FAX:852-29580090
Financial Department: financial@casesworld.com Manager: Jassca Kong
China Factory Add:No.31 Gaoming Cangjiang Industrial Park,Foshan,Guangdong,528203,P.R.C. TEL:86-757-86588022 FAX:86-757-86564750
Sale1 Department:sale1@casesworld.com Manager:Cherie Wong
Sale2 Department:sale2@casesworld.com Manager: Bill Kong
Shipping Department:shipping@casesworld.com Manager: Jacky Guan
Dercin Industrial Manufacturer Co.
Hongkong Office:2 Choi Yuen RD Choi Po Court Choi Pik House (BLK C) 29/F FLAT 3 SHEUNG SHUI N.T.
China Factory Add:No.31 Gaoming Cangjiang Industrial Park,Foshan,Guangdong
Email: info@casesworld.com
http://www.casesworld.com